Kristo'y Alpha ng dasal ko

1
Kristo'y Alpha ng dasal ko,
'Spiritu'y nagturo;
Manalangi'y di ko alam,
Kung 'di Niya gabayan.
2
Kristo'y Omega ng dasal,
"Amen" ng Diyos mahal;
Sa pahinga ng dalangin,
Isa ang damdamin.
3
Gitna ng Alpha't Omega,
Tayo'y nagsalita;
Pagbigkas na mahihina,
Sinaling isip Niya.
4
Hesus, Ika'y Una't Huli,
Mamutawi muli;
Sa 'ming labi Iyong naisin,
At pagkaisahin.
5
Sa dalanging di mawika,
Ika'y panimula;
Sa dasal di mapalubos
Ika'y pagtatapos.