Mal'walhating Ngalan ni Hesus

1
Mal'walhating Ngalan ni Hesus,
Tatakas 'ko tungo rito;
'Tinaas, purihin, sambahin,
Tagumpay nasa Ngalan Mo.
2
Hesus, lahat kong kailangan,
Sa Ngalan Mo'y masumpungan.
Langhapin lamang Iyong Ngalan,
Buhay nga'y naiinuman.
3
Ngalan ni Hesus mak'pangyar'han,
Langit lupa'y nagproklama!
Ang may alam lamang sa Ngalan:
Pinatawad na maysala.
4
Hesus Ngalang pinakamahal,
Lunas sa sakit; tabak din;
Sa Iyong Ngalan kami nabuhay,
Ika'y aming hihintayin.