Pumarito, kayong nangalulugmok

1
Pumarito, kayong nangalulugmok,
Sa trono ng habag ay dumulog;
Pusong sawi'y dalhin, maging hinaing,
Sa lungkot, langit magpapagaling.
2
Ilaw ng ligaw, sa hapis ay saya
Sa nagsisisi'y punong pag-asa;
Mang-aaliw ay magiliw nagbigkas
Sa lungkot, langit tunay na lunas.
3
Dito'y masdan ang Tinapay ng Buhay
Mulang trono, tubig na dalisay
Sa piging ng pag-ibig, pumarito
Sa lungkot, langit ang nag-aalo.