Matiwasay sa bisig

1
Matiwasay sa bisig
At dibdib ni Hesus;
Sa lilim ng pag-ibig,
Mapayapang lubos.
Makalangit na himig
Umaliw sa akin,
Banal, laksan ang tinig,
Hesus ay purihin.
  Matiwasay sa bisig
At dibdib ni Hesus;
Sa lilim ng pag-ibig,
Mapayapang lubos.
2
Matiwasay sa yapos
At bisig ni Hesus;
Sa biyaya Niya'y lipos,
Sala't mundo'y tapos.
Bahagyang pagsubok pa
At kaunting luha,
Hirap, takot, at duda,
Di makabalisa.
3
Matiwasay kay Hesus,
Batong Walang-hanggan,
Ako'y kinubling lubos
At tinutustusan.
Dito ako maghintay
Nang gabi'y lumipas,
Hanggang bukang-liwayway,
Sapat na ang oras.