"Huwag kang mangamba

1
"Huwag kang mangamba
Kasama kita."
Liwanagan landas,
Ng gloryang wagas;
Sa ulap madilim,
May pangako rin,
"Di kita iiwan,
Maging magpakailanman."
  'Di, hinding-hindi
'Di, hinding-hindi;
Siya'y nangakong kailanman
Di ako iiwanan.
'Di, hinding-hindi;
'Di, hinding-hindi;
Siya'y nangakong kailanman
Di ako iiwanan.
2
Rosas nalalanta,
Namatay lila;
Lupa man mapanglaw
Langit may araw.
Bulaklak alhena,
Namukadkad Siya;
Hesus kailanman,
Di ako iiwanan.
3
Kahit hinaharap,
Sadyang mahirap;
Nguni't Manliligtas,
Nagpapalakas.
Galak gaya'ng ibon,
Pumasok ngayon
Di kita iiwan,
Awit may katamisan.
  Ang alhena ay halamang pinahahalagahan sa kanyang mahalimuyak na
dilaw at puting bulaklak. (Awit ng mga Awit 1:14)