Ialay lahat kay Kristo

1
Ialay lahat kay Kristo
Ito'y dapat kong gawin,
Dugo Niyang pantubos mismo,
Ang sa aki'y umangkin.
  Ialay lahat kay Kristo,
Bawa't araw, oras ko!
Ialay lahat kay Kristo,
Bawa't araw, oras ko!
2
Ialay lahat kay Kristo,
Naisin ng puso ko,
Pag-ibig Niya ang humipo,
Sa pag-alay kong ito.
3
Ialay lahat kay Kristo,
At pakabanalin Niya:
Kalulwa't espiritu ko,
At lahat kong taglay pa.
4
Ang kamay ko'y Iyong gamitin,
Susunod ang paa ko,
Ang mata ko'y Iyong akitin,
Labi'y pupuri sa Iyo.
5
Nang nakita ko si Hesus,
Nangupas na ang mundo,
'Sang tingin sa dusa ng krus,
Pasan Niya'y pasanin ko.
6
Luwang, haba, taas, lalim -
Pag-ibig, biyaya Niya,
Pangino'n, Hari'y purihin,
Ang tulad ko'y mahal Niya.
1
Chris Ingayan

Manila, NCR, Philippines

Lord, we consecrate our all to You. Amen.