O Diyos, kay lakas ng Iyong pag-ibig

1
O Diyos, kay lakas ng Iyong pag-ibig,
Gaya’y daluyong sa ‘kin pumilit,
Hangad lagusan sa kalul’wa ko
Nais linisin hadlang palayo.
2
Dumaloy O agos ng pag-ibig
Suko sa Iyong lakas na pumilit
Paggiliw Mo Diyos ako’y ginapi,
Buhay hindi na tulad nang dati.
3
Pag-ibig malakas, makalangit
Linisin, babaran, dalisayin,
Likas, isip, damdamin, pasya ko,
Manatili lang purong buhay Mo.
4
Sa pananaig,  pag-angkin ng Diyos,
Paggiliw at biyaya’y aagos
Mula sa buhay ko nang malaya
Umiibig dahil Diyos umibig.