Himno ibig kong awitin

1
Himno ibig kong awitin,
Nang ako'y tubusin,
Ng Hari't Manunubos din -
Nang ako'y tubusin.
  Nang ako'y tubusin,
Nang ako'y tubusin,
Sa ngalan Niya'y glorya ko;
Nang ako'y tubusin,
Glorya ko'y sa ngalan ni Kristo.
2
Nasiyahang lubos ako,
Nang ako'y tubusin;
Layon Niya'y magampanan ko,
Nang ako'y tubusin.
  Nang ako'y tubusin,
Nang ako'y tubusin,
Sa ngalan Niya'y glorya ko;
Nang ako'y tubusin,
Glorya ko'y sa ngalan ni Kristo.
3
Nagniningning aking saksi,
Nang ako'y tubusin,
Duda't pangamba'y napawi -
Nang ako'y tubusin.
  Nang ako'y tubusin,
Nang ako'y tubusin,
Sa ngalan Niya'y glorya ko;
Nang ako'y tubusin,
Glorya ko'y sa ngalan ni Kristo.
4
Di mabigkas kagalakan,
Nang ako'y tubusin,
Dahil kay Kristong kat'wiran -
Nang ako'y tubusin.
  Nang ako'y tubusin,
Nang ako'y tubusin,
Sa ngalan Niya'y glorya ko;
Nang ako'y tubusin,
Glorya ko'y sa ngalan ni Kristo.
5
Diyos naging para sa akin;
Nang ako'y tubusin,
Walang hanggan kong kapiling -
Nang ako'y tubusin.
  Nang ako'y tubusin,
Nang ako'y tubusin,
Sa ngalan Niya'y glorya ko;
Nang ako'y tubusin,
Glorya ko'y sa ngalan ni Kristo.