Sa tinapay at saro

1
Sa tinapay at saro,
Sa Iyong ipinangako,
Akin Ka nang totoo,
Pangino'n, salamat.
2
Tanging tinapay, saro,
Sa panalig 'batid ko,
Mga tandang dibino,
Pangino'n, salamat.
3
D'hil kami'y Iyong tinawag,
Sa Iyo kami'y umasa,
Nanalig, nagtiwala,
Pangino'n, salamat.
4
D'hil minsan nag-utos Ka,
Nang Ikaw magunita.
Maamo Ka at dukha,
Pangino'n, salamat.
5
Sa salita'y nabatid,
Inihayag Iyong nais,
"Gawin hanggang pagdating"
Pangino'n, salamat.
6
Hanggang sa Iyong pagdating,
Tinapay puputulin,
Ika'y gugunitain,
Pangino'n, salamat.
7
Hanggang sa pagbalik Mo,
Iinuman Iyong saro,
Pagpapala'y matamo,
Pangino'n, salamat.
8
Para sa pagdating Mo,
Araw na di matanto,
Sa luwalhati't trono,
Pangino'n, salamat.