Sa ekklesia lokal, pili ng Diyos

  Sa ekklesia lokal, pili ng Diyos,
Si Kristo ang buhay,
At kapangyarihan, Aleluya!
Sa espiritu, sa lupang lokal,
Makibaka sa kaaway
At makamtan ang tagumpay.