Kay inam! Tinig ng puri

1
Kay inam! Tinig ng puri,
Sa lahat ng dako't oras;
Kung wika nati'y tinimpi,
Sigaw ng bato'y lalabas.
2
Dahil sa dugo'y binili,
Tayo'y magpuri sa Kanya,
'Binigay Niya ang Sarili,
Kamataya'y tinikman Niya.
3
May tanging awit sa mundo,
Alam ng salaring ligtas,
Di alam ng ibang tao
Na di pa nakararanas.
4
Anghel makapagsasabi:
Habag nagmula sa dugo,
Nguni't tayo'y may bahagi
Sa bisa't biyaya nito.
5
Anghel pupuri't sasamba,
Umaamin na Siya ay Diyos,
Nguni't maging sa trono, Siya
Ay may pagka-taong lubos!
6
Pagsinta Mo ang dahilan
Ng pagkamatay Mo sa krus;
Pagbalik Mo'y aabangan,
Papuri't pagsamba'y puspos.