Salita Niya narining ko

1
Salita Niya narining ko,
"Sundan, sundan, sundan mo Ako";
Tinig Niya pinakinggan ko,
"Sundan, sundan, sundan mo Ako";
Dahil sa iyo inako Ko,
Kasalanan di gawa Ko,
Ininom Ko kapaitan,
Buhay Ko'y naging kabayaran."
2
"Iyong dusa't sala'y batid Ko;
Sundan, sundan, sundan mo Ako!
Alam Ko sakit ng puso;
Sundan, sundan, sundan mo Ako!
Madalas kitang tawagin,
Iyong sala'y patatawarin,
Tinatawag kitang muli!
Sundan mong walang pasubali!"
3
"Pinatawad nang totoo:
Sundan, sundan, sundan mo Ako!
Lalaya ka sa sala mo;
Sundan, sundan, sundan mo Ako!
Sa nagbabagong buhay mo
Akong Diyos kaagapay mo,
Ako'y iyong kaligayahan,
Sundan mo magpakailanman!"
4
"Iyong bigat sa 'Kin bitiwan;
Sundan mo Ako, sundan, sundan!
Bigat mo'y Aking pasanin;
Sumunod, sumunod ka sa 'Kin!
Pangamba mo'y mawawala;
Basta't sa 'Kin magtiwala;
Luha mo'y 'King pupunasan;
Basta't Ako'y lagi mong sundan!"
5
Sa Iyo susuko na ako;
Susunod na ako sa Iyo!
Nagpumiglas kong kalul'wa;
Susunod ng may pag'kumbaba!
Ako'y hugasan, linisin,
Espiritu ako'y punin;
Nang matupad Salita Mo;
Susunod, susunod na ako!