Hesus magiliw na tumatawag -

1
Hesus magiliw na tumatawag -
Ngayon sa iyo'y tumatawag!
Bakit lumalayo sa pag-ibig,
Lumalayo nang higit?
  Ngayong sa iyo'y, tumatawag!
Si Hesus ngayo'y magiliw na tumatawag!
2
Sa pagod, si Hesus tumatawag,
Ngayon sa iyo'y tumatawag!
Kabigatan Mo sa Kanya'y dalhin,
Di ka Niya bibiguin.
3
Parito na, Hesus naghihintay!
Ngayon Siya ay naghihintay!
Kasalanan mo'y dalhin sa Kanya;
Huwag ka nang mag-antala.
4
Hesus nag'sumamo, pakinggan Siya!
Ngayon nga'y pakinggan mo Siya!
Magagalak ang sumampalataya
Magmadali't sumama!