Nais mo bang maibsan ng sala

1
Nais mo bang maibsan ng sala?
Makapangyarihan ang dugo;
At magtagumpay sa kasamaan?
Dugo'y may kapangyarihan.
  Ang dugo'y may kapangyarihan,
Dugo ng Kordero,
Ang dugo'y may kapangyarihan,
Ang dugong mahal ni Kristo.
2
Nais mo bang mapalayang tunay?
Makapangyarihan ang dugo,
Sa kahalaya't kapalaluan?
Dugo'y may kapangyarihan.
3
Nais mo bang puso'y dumalisay?
Makapangyarihan ang dugo,
Ang batik ng sala'y mahugasan?
Dugo'y may kapangyarihan.
4
Nais mo bang maglingkod sa Hari?
Makapangyarihan ang dugo,
Mabuhay ka nang Siya'y papurihan?
Dugo'y may kapangyarihan.