Nahugasan ka ba's dugo's Cordero

1
Nahugasan ka ba's dugo's Cordero?
Nahinloan na ba ni Jesus?
Nisalig ba's grasya N'ya ning taknaa?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
  Nahugasan na ba
Sa dugong makahinlo's kalag?
Biste mo puti ba sama sa nieve?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
2
Adlaw-adlaw naglakaw ba uban N'ya?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
Nagpahuway ba matag gutlo's Gilansang?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
3
Biste mo puti ba inig-anhi N'ya?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
Kalag mo andam ba sa 'yang presensya?
Nahugasan ka ba's dugo N'ya?
4
Bisteng namansahan's sala ihiklin,
Pahugas ka's dugo's Cordero;
May tubod alang sa paghinlo's kalag,
Pahugas ka's dugo's Cordero.