In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer

1
In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer,
zoals Hij het onthult in Zijn Woord telkens weer.
In de stroom van Zijn lev’n, uit de bron van Zijn kracht,
dienen wij onze Heer met elkaar, dag en nacht!
  In de stroom! In de stroom!
Dienen wij, ongezien.
In de stroom! In de stroom!
Dienen wij als in een hemels team!
2
In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer,
in de stroom van de Geest, zoals Hij het ons leert;
Werken nooit door het zelf, onafhank’lijk en vrij,
maar in dienst van de Heer, met elkaar, voor Zijn rijk.
3
In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer,
zonder zelfzucht of hoogmoed of ijdele eer.
Spreek het Woord en het Leven tot mensen in nood,
in de stroom dienen wij, tot Gods plan is voltooid.