Vader hier in de Gemeente

1
Vader hier in de Gemeente
zingt de Zoon U lof!
Ere zij God! Halleluja!
Als de Geest in onze geest
zingt Hij nu voor de troon!
Ere zij God! Halleluja!
  Hier dient God ons met Zichzelf,
met het brood en met de wijn,
door genot brengt Hij ons nu
in Zijn eeuw'ge heerlijkheid!
Ja, wij leven elke dag in de eenheid van de Heer!
Ere zij God! Halleluja!
2
Aäron's priesterdienst was goed,
maar is verleden tijd!
Ere zij God! Halleluja!
Christus als de Melchisedek
brengt ons brood en wijn!
Ere zij God! Halleluja!
3
Onze ware Melchisedek
staat ons altijd bij!
Ere zij God! Halleluja!
Hij verzorgt ons met Zijn leven
van begin tot eind!
Ere zij God! Halleluja!
4
Onverwoestbaar is Zijn leven,
want het is volbracht!
Ere zij God!  Halleluja!
Heeft de duivel met de dood en Hades
omgebracht!
Ere zij God!  Halleluja!
5
Daarom laat ons verder ingaan
in de heerlijkheid!
Ere zij God!  Halleluja!
Tot de troon aller genade
met vrijmoedigheid!
Ere zij God!  Halleluja!