In dogma's of in godsdienstleer

1
In dogma's of in godsdienstleer
Vond mijn geloof geen rust.
'k Vertrouw de Eeuwig Levende,
Hij stierf voor mij aan ’t kruis.
  Geen and’re pleitgrond heb ik nu,
Geen ander argument.
Het is genoeg dat Jezus stierf
En dat Hij stierf voor mij.
2
Toereikend, Zijn behoudenis,
Die angst en schroom wegnam.
Als zondaar kom ik nu tot Hem,
Hij laat mij nooit meer gaan.
3
Mijn hart vertrouwt nu op het Woord,
‘t Geschreven Woord van God.
Gered nu door mijn Heilands Naam,
Gered nu door Zijn bloed.
4
Hij redde de verlorenen,
Genezing ook brengt Hij.
Voor mij gaf Hij Zijn kostbaar bloed,
Hij gaf Zichzelf voor mij.