Liefste Heer, U riep ons hier

1
Liefste Heer, U riep ons hier
En opende Uw hart
O de vreugd Uw roep ‘t horen
De Ark binnen te gaan
U red ons van dag tot dag
O Heer dit is Uw weg
In Uzelf Heer zweven wij
Nu boven deze boze eeuw.
  Dank U Heer, in U vindt ik genâ
Met geopend hart  kom ik tot U
Wat onze vrienden zullen zeggen of ook doen
O Heer Jezus ‘k houd van U.
2
‘k Zocht de smaak van deze eeuw
En ben een deel daarvan
Als we U slechts kende Heer
Zoals w’ Uw hart pijn doen
‘k kom en wend mij tot U Heer
Met een berouwvol hart
Onszelf te gev’n om te zijn
Met U, O Heer, tot in de Ark.
3
Prijs de Heer, ‘k ben veilig ’n U
Buiten ‘t water des doods
Dingen die ik ooit lief had
Nu op de zeebodem
Houd ons open naar U Heer
Laat ons ’t doel niet missen
Halleluja, prijs de Heer
De gemeente zijn wij in, de Ark.