Christus onze Heer verrees, halleluja!

1
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Hij voldeed Zijn volk hun nood, halleluja!
Juich en roep nu in triomf, halleluja!
Het heelal is in gezang, halleluja!
2
Christus leeft als onze Koning, halleluja!
Dood, waar is uw angel nu? Halleluja!
Zijn dood die verlossing bracht, halleluja!
Overwinning over 't graf, halleluja!
3
Gestreden is nu de strijd, halleluja!
Het verlossend werk bevrijdt, halleluja!
Hij verrees ondanks de dood, halleluja!
Is ten hemel opgevar’n, halleluja!
4
Wij zijn nu waar Christus leidt, halleluja!
Volgend ons verheven Hoofd, halleluja!
Wij verrezen net als Hij, halleluja!
Van het aardse nu bevrijd, halleluja!