Wij genieten graag van onze Heer

1
Wij genieten graag van onze Heer,
Hij in ons is wonderbaar!
Roep Hem aan en wend je hart tot Hem,
Je zult zien ´t is werk’lijk waar!
  Hij is onze vreugde en tevredenheid,
Realiteit en heerlijkheid!
Ja, Hij is ons genot tot in de eeuwigheid
En deze schat zal immer rijker zijn!
2
Wij ontdekten Christus is de Geest,
Die nu onze geest bewoont!
En in onze harten woning maakt,
Het is meer dan in een droom!
3
Wij beseffen hoe men Christus leeft,
Eet Zijn Woord en roep Hem aan!
Dit – het eten, drinken, ademen,
Maakt ons blij en zo voldaan!
4
De Gemeente is ons ware thuis,
Wij zijn thuis ´t is werkelijk waar!
En van dag tot dag, van huis tot huis,
Brengt de Heer ons bij elkaar!
5
Met de heiligen in eenheid staan,
Is de grootste vreugd´ op aard´!
Dit het einde van Gods vijand spelt,
Het is ongeëvenaard!