Sukad's Betania kita nagkabulag

1
Sukad's Betania kita nagkabulag,
Kasingkasing ko naay kahaw-ang;
Unsaon ko pagtugtog's akong alpa?
Mga awit, kon wa Ka, way gana.
Mga takna sa gabiing nagtukaw—
Way gibating kaguol, kalipay—
Nadumdom kong saad Mo nga pagbalik,
Nanghupaw: Nganong wa Ka pa magpakita?
2
Pasungan Mo nagpadumdom nga wa koy
Krus Mo nagkuha's kalipay's kalag; [ba'y;
Pag-anhi Mo nag-agni's labawng nasud,
Kay Ikaw nay tumong nako karon.
Kay wa Ka na, kalipay wa nay lami,
Alawiton wala nay katam-is.
Kay wa Ka na, sama ako's nailo.
Moanhi Ka na unta, di na maglangan.
3
Bisan napa'muslan kong presensya Mo,
Apan's kahiladman morag kulang,
Paghayag, pagpangga Mo di magtagbaw,
Gusto kong mobalik na unta Ka.
Sa kalinaw bation kong kamingaw;
Sa kalipay naa pay panghupaw;
Sa katagbawan naa pay pangandoy
Nga makita Ka's nawong gyud m'oy tuaw ko.
4
Bihag di ba buot makauli's ila?
Di ba mingawon's mga kabanay?
Kinsay nilangyawng makalimot's banay?
Naglagyong trato di bu't magkita?
Ginoo, ikatandi ba 'ning pagbati
Sa tanang kalipay's pagbalik Mo?
Kon di ko makita dinhi ang nawong Mo,
Manghupaw ra hangtud magpakita Ka na.
5
Ginoo, nalimtan Mo ba ang saad
Nga mobalik Ka ug lalinon ko?
Daghang adlaw ug tuig kong naghulat,
Naghulat, way nakitang nibalik.
Dumdoming daghang tuig kong naghulat,
Bisan naglangan Ka pa sa layo,
Unsa kadugayng maghulat pa Nimo,
Hangtud ba masanagon Kang moanhi?
6
Mga balaan's daghang kaliwatan
Nabuhi, naghulat, nangatulog,
Wa igkitang natuman ang saad Mo,
Kadugay na, dugay na gyud ka'yo!
Nganong di mi makadungog's tunob Mo?
Nganong tak-om pa mang kalangitan?
Magdugay pa bang paghuwat namo Nimo
Sa di pa ipadayag ang himaya Mo?
7
Nadumdom kong daghang tuig's paghulat's
Pagbalik Mo—apan di ako ra,
Kondi' daghang balaan's kaliwatan
Nangamuyo balikan ming Imo.
Sa di maihap nga luha'g pag-ampo,
Tubaga na sa pagdali'g tungha.
Ari na, tingog 'ni's kapanahonan,
Ari, tubaga kining hiusang tuaw.