Bulahan ang sacerdote

1
Bulahan ang sacerdote,
Cristo'y tanan's tanan n'ya,
Pagkaon, biste'g puy-anan,
Ug ang pahat sab niya.
  Bulahan ang sacerdote,
Cristo'y tanan's tanan n'ya,
Pagkaon, biste'g puy-anan,
Ug ang pahat sab niya.
2
Biste n'ya sa pag-alagad
Ang katahum's Ginoo;
Tabon's dughan ug abaga,
Puno gayud's himaya.
3
Naghalad siya ug Cristo,
Halad nga gusto sa Dios;
Mahimo S'yang kalan-on n'ya,
Mapuno's 'yang kadato.
4
Isul-ob n'ya S'ya nga saput,
Ipadayag n'ya's Cristo;
Kaon-inom, masagol N'ya,
Cristo mapanag-iya.
5
Puy-anan mahimayaon,
Pagtubo man's Ginoo;
Hi'usa kitang tukoron
Nga balay alang sa Dios.
6
Tanang pahat, kinabuhi,
Tanang nabatonan ta—
Lunlon nga Cristo ug Iyang
Pagkamalangkubon gyud.