Kon gubat mapintas

1
Kon gubat mapintas,
Yawa mangtas,
Saliging Pulong's Dios
Mag-awit gyud.
2
Singgit lang ug kas-a,
Modaug ka;
Baba di tak-omon
Kay dag-on ka.
3
Kon espiritu mo,
Walay kusog,
Ampo, salig's dugo,
Modaug gyud.
4
Kapintas' kaaway,
Awayon gyud;
Kon lig-ong mobarug,
S'ya mokurog.
5
Busa imantala
Pagdaug N'ya;
Kahimtang mangiob
Mohayag ra.