Mosu'd's labing balaan

1
Mosu'd's labing balaan,
Sulod's tabil molabang;
Motandog's trono's grasya,
Agayan's kinabuhi.
2
Dapit labing balaan
Naa's espiritu ko;
Uban nakong Ginoo,
Nausa's esp'ritu ko.
3
Mobalik's espiritu
S'ya matagbo ko didto;
O katingad-an kini!
Nia S'ya sa sulod ko.
4
Humot's nabanhawng Cristo
Mokatap's espiritu;
Kon mag-ampo's esp'ritu,
Mapasundayag's Cristo.
5
Kon matandog ko Siya,
Mapuno's kadato N'ya;
Kinabuhi, kahayag,
Gugma'g grasya moagay.
6
Kon matandog S'ya's sulod,
Dato S'yang masinati;
Balaod's kinabuhi
Tin-aw gyud nga mabati.
7
Lalum's espiritu ko
Matandog kong Ginoo,
Sa kinahiladman gyud
Ug manna N'yang tinago.
8
Kon ang kinabuhi N'ya
Mamatuod na nako,
Manalingsing daw sungkod,
Mahinangponon ko's Dios.
9
Ania's trono's grasya,
Buhing tubig nag-agay,
Suba nga puno's grasya
Maghatag nako's grasya.
10
Matag tigum's pag-ampo,
Hubarang espiritu;
Espiritu masagol,
Sacerdoteng magsilbe.
11
Dinhi's labing balaan
Makatandog tang tanan
Sa Ginoo'g trono N'ya
Hangtud buboan's grasya.