Magkalipay ta diha sa Ginoo

1
Magkalipay ta diha sa Ginoo,
Bisan pagsulay naglibot nato,
Baha's kasakit daw balud nibul-og,
Maayong moawit kay's manghupaw.
  Magkalipay kita hangtud sa dayon,
Maayong moawit kay's manghupaw,
Maayong mabuhi kay's mamatay,
Busa magkalipay kita.
2
Magkalipay ta diha sa Ginoo,
Kon udyong's maninintal manglupad,
Kay si Satanas sa gihapon hadlok gyud,
Sa awit ta labaw sa panghupaw.
3
Magkalipay ta diha sa Ginoo,
Kon sakit nitakboy kanato,
Way sama's kalipay mag-uli's kusog,
Kalipay N'ya maoy makaayo.