Lunhaw sama's yamog's buntag

1
Lunhaw sama's yamog's buntag,
Tam-is pahuway ang dala;
Sa lomong dihog, si Cristo,
Nihunghong ug naglipay:
Magbarug hangtud matapos
Ang pagsulay ug unos,
Baruging himayang Jesus,
Gingharian maangkon.
  Paglaum ko,
tingog Mo katam-is!
Magkalipay ako's
presensya Mo.
2
Kon espiritu maluya
Sa nagsulayng kasamok,
Pagtoo, dan-ag's paglaum,
Tanan mangabungkag na,
Bug-os unta kong magamhan's
Kusog Mo's kinabuhi,
Aron maambitan nako
Kadato's himaya Mo.
3
Ginoo, sa kaadlawon,
Kangitngit ko abugon;
Sa pako Mong makaayo,
Gab'i ko himo'ng adlaw.
Lipaya na, O Ginoo,
Kasingkasing nasubo;
Paglaum Ka sa himaya,
Ayaw, ayaw pagbiya.