Nia karon's buhing Tuboran

1
Nia karon's buhing Tuboran,
Nga gikan sa kahitas-an;
Tubig sa kasamok nalabyan,
Nia's gugma's Elim karon;
Atabayng langitnon nainom,
Sa akong sulod nagtubod,
Kalami dili gyud maasoy,
Sa kalipay nga gihatud.
  Ari's Tuboran's Kinabuhi,
Nga wala gyuy pagkauga;
Inom sa dagayang sangkap,
Tuboran S'ya's kinabuhi.
2
Nia sa Tuboran sa Dugo,
Alang sa sala'g kahugaw,
Nagpahugas' dugong mohinlo,
Puti pa's nieveng biste ko.
Di kini pagkamatarung ko,
Kang Jesus nga na's kalag ko.
Sa kinaiya N'ya niambit,
Diha N'ya ako nahingpit.
3
Nia sa Tuboran's Kahimsog,
Sangkap N'ya way pagkahurot;
Di mapalit kining sekreto
Sa kaalam, bahandi's tawo.
Apan kini gipadayag na
Sa tuboran sa kilid N'ya,
Naayo kita's Iyang labud,
Sa pagpuyo Niya's sulod.
4
Nia sa Tuboran's Kalipay,
Kalipay N'ya m'oy kusog ko.
Kahayag ko di magpalayo,
Pagkalunsay's kalipay ko.
Kalipayan, higayon mawa'
Mamatay kahoyng higuera,
Tuboran ko di gyud mauga,
Diosnong pahat ning akoa.