Gipangita ni Jesus

1
Gipangita ni Jesus,
Kay nawala's sala;
Grasya nga katingad-an
Nagbalik sa panon.
Kalalum's 'yang kaluoy,
Lalum pa's kadagatan,
Habog pa's kalangitan
Tema's kahangturan.
  Nagkatam-is 'yang gugma,
Sa paglabay's panahon;
Dato, hupong, lalum,
Gugma nagkalalum
Sa paglabay's panahon.
2
Gipanaw N'yang Judea,
Sa nabuhi pa S'ya;
Gitapokan's katawhan,
Grasya m'oy masayran.
Giayo N'yang nasamdan,
Buta gipakita;
Ug nangandoyng panggaon
Bisan ngani ako.