Jesus, labing gihigugma

1
Jesus, labing gihigugma,
Tungod sa gugma Mo,
Pasangpita sa ngalan Mo
Bisan's makalibo.
  Jesus, pabilin kanako,
Bisan unsay mahitabo;
Pahiyom Mo kalipay ko,
Gihigugma ko Ikaw.
2
Paghigugmang di kapugngan,
Maoy kalipay ko;
Daw kalayo ang gugma Mo,
Nikaylap ning kalag.
3
Kay Ikawng tanan sa tanan,
Dungog ug kadato;
Pangandoy's kasingkasing ko,
Kalig-on sa kalag.
4
Adlaw'g gabi' nagdilaab,
Gugma Mo's sulod ko;
Biya sa yutan-ong gugma,
Gisunog, giwala.
5
Kahayag Ka sa kangitngit,
Dinhi's yuta, langit;
Jesus, gugma ko'g bahandi,
Way nasayud's bili.
6
Asa kutob kining gugma?
Unsay makapugong?
Gugma Mo nagkatam-is pa
Karon sa gahapon.
1
Rico Otaza

Pittsburg, Texas, United States

Salamat Ginoo Ikaw among tanan sa tanan, Ikaw among dungog ug kadato!