Takus ang Cordero

1
Takus ang Cordero,
Awit sa Iglesia;
Pagdayeg nilanog's langit,
Takus Siya.
Trono'g gahum magpasakop,
Mag-awit's matahum'ng tingog,
Cordero takus, ang awit
Nga makusog.
2
Tanang banay, dila, nasud,
Takus Siya;
Magdunga'g awit's kal'wasan,
Takus Siya.
Sama kakusog's dalugdog,
Ug baha nga nidahunog,
Magsimba uban's pagkurog,
Takus Siya.
3
Alpa'g awit magpadayon,
Takus Siya;
Sa sala grasya nidaghan,
Takus Siya.
Sa dugong mahal gilukat,
Nasaag 'yang gipangita,
Gidala N'ya sa himaya;
Takus Siya.
4
Mag-awit ug magpaabot,
Takus Siya;
Latas sa tanang pagsulay,
Takus Siya.
Awit nga labing matahum,
Ni'ning tema magpadayon,
Di gyud mahuma'g sugilon,
Takus Siya.