Padayong magmartsa sa Espiritu karon

  Padayong magmartsa sa Espiritu karon;
Hallelujah! Padayon kita.
Padayong magmartsa sa Espiritu karon;
Hallelujah! Padayon kita.
Makita's iglesia
Pahiuli N'ya,
Espiritu pito ka pilo.
Masayran's tawo,
Bisan asa kita,
Panahon ta S'ya nagpadayon!