Gihigugma Ka, Ginoo

1
Gihigugma Ka, Ginoo,
Gidaug ko's gugma Mo;
Kinsay makasama Nimo?
Sa katahum ug kalomo?
Katahum Mo di hitupngan,
Walay ikatandi man!
2
Gihigugma Ka, Ginoo,
Ang tawag Mo sugton ko;
Sukad nadungog ang tingog,
Ubang butang di katandog;
Kawang ang ubang tinguha,
Garbo Imong gikuha.
3
Gihigugma Ka, Ginoo,
Di na ako mosuki;
Ipadaplin kong kagahi,
Uban's awit mopauli;
Gugma Mo naggapos nako,
Malipayong mosugot.
4
Gihigugma Ka, Ginoo,
Pilion kong dalan Mo;
Bisan luha ko moagay,
Mosalig gihapon Nimo;
Pangandoy kong kalipay Mo,
Ug kalinaw's gugma Mo.
5
Gihigugma Ka, Ginoo,
Kon Ikaw mahilayo,
Adlaw morag di mosidlak,
Nawong ko wa gyuy kahayag;
Gimingaw sa pagbalik Mo,
Sa presensya mopuyo.
6
Gihigugma Ka, Ginoo,
Ikaasoy bang tanan?
Ikaw akong katagbawan,
Pahat nga way katapusan;
Ikaw ra ang tinguhaon,
Magtagbo's akong tanan!
7
Gihigugma Ka, Ginoo,
Tanan akong itugyan;
Kinsay makasama Nimo?
Sa katahum ug kalomo?
Katahum Mo di hitupngan,
Walay ikatandi man.