Tin-aw tang gisuginlan sa Pulong

1
Tin-aw tang gisuginlan sa Pulong,
Sa dagway's Dios gibuhat ang tawo.
Magpadayag N'ya, magduma's yuta,
Magbuot, magtuman's plano N'ya.
  Sa dagway N'ya,
Ang tawo gibuhat's dagway N'ya.
Sa dagway N'ya,
Magbuot, magtuman's plano N'ya.
2
Way gisugo S'ya gawas niini:
"Tanang kahoy makaon ninyo."
Gawas sa kahoy sa kahibalo,
Nga makamatay gayud ninyo.
  Kahibalo,
Bunga nga dili angayng kan-on.
Kahibalo,
Bunga nga dili angayng kan-on.
3
May kahoy's kinabuhi's tanaman,
Ang Dios sa 'yang Kaugalingon.
Apan kaaway nagtintal's tawo,
Pagkaon's kahoy's kahibalo.
  Tawo natintal,
Nikaon sa bungang gidili.
Tawo natintal,
Kin'hanglan siyang mahiuli.
4
Jesucristo kahoy's kinabuhi,
Nagtagbo's gipangayo sa Dios.
Kita gianak, yuta gitubos,
Nahimo S'ya nga kalan-on ta.
  Jesus, Jesus,
Maayo S'ya nga kalan-on ta.
Jesus, Jesus,
Ilimnon, kalan-ong matuod.
5
Wa S'ya maglaraw, magtagbaw's kalag;
Kahibalo makapagarbo.
Nia S'ya, matud pa, aron kan-on,
Busa ay'g tun-i, kan-a lang S'ya.
  Kan-a Siya,
Makatagbaw gyud Siya nimo.
Kan-a Siya,
S'ya ang kahoy's kinabuhi ta.
6
Sa pagkaon Niya magtubo ta,
Sa kinabuhi'g gidaghanon.
Tinoon gyud ang pahiuli's Dios,
Kalan-on S'ya, di relihiyon.
  Kan-a Siya,
S'yang kalan-ong kinahanglan ta.
Kan-a Siya,
Mabuhi gyud ang mokaon N'ya.
7
Cristo makinabuhi ta karon,
Pagkaon N'ya di lang kulangon.
Sa pagkaon, iglesia mahingpit,
Makapabalik's Pamanhonon.
  Ang pagkaon,
Di gyud nato pasarpasaron.
Ang pagkaon,
Makapabalik's Pamanhonon.