Kon maangkon ko ang kalibutan

1
Kon maangkon ko ang kalibutan,
Ug sa Manluluwas mawad-an;
Kinabuhi ko unsa may bili,
Kon sa daklit mangahanaw lang.
Kon maangkon ko ang kalibutan,
Ug sa Manluluwas mawad-an,
Kalipay's yuta ikatandi ba
Sa kinabuhing puno'g Cristo.
2
Kon may igo gyung bahandi'g gugma
Ngalang gitahud bisan asa,
Apan way paglaum sa unahan,
Sa akong panaw kadunggoan.
Kon maangkon ko ang kalibutan,
Ug sa Manluluwas mawad-an,
Makahatag ba ang kalibutan,
Dalangpanan ko's kasakitan?
3
Kon way Manlul'was—O pagkahaw-ang
Taliwa's sala'g kasubo dinhi!
Kangitngit's eternidad kon wa' S'ya!
Lunlon luha'g kasakitan ra!
Kon mabuhi nga way Manluluwas,
Mamatay unya way pagtoo;
Pagkalisud kini atubangon,
Malaglag ka hangtud sa dayon!
4
O ang kalipay nga mabatonan,
Diha kang Jesus atong tanan!
Tambal S'ya sa tanang kasakitan,
Sa sala ta magpasaylo man.
Bisan si Jesus ray nabatonan,
Wa nay lain sa kalibutan—
Kang Jesus tanang butang mapalgan,
Siya magtagbo's kinahanglan.
1
Reneil Bermejo

Malatybalay City, Malaybalay Province /state, Norway

Kon maangkong ko ang kalibutan tarongong ko pagdala ang kalibutan.