’Sang linggo’y lumipas na

1
’Sang linggo’y lumipas na,
Binigyan ng tulong Niya;
Hanapin pagpapala
Sa araw na gawa Niya;
Araw pinaka’buti,
Pahinga sinasabi.
2
Dasal kapatawaran,
Sa mahal Niyang pangalan;
Pinagkasundo na nga,
Inalis aming sala;
Lumaya sa alala,
Sa Iyo ay may pahinga.
3
Narito nang purihin,
Ngalang dapat mahalin;
Madama Iyong presensya,
Makita ang Iyong glorya;
Bigyan kami ng tikim,
Ng walang hanggang piging.
4
Nawa ang ebanghelyo,
Sa may sala gumupo;
Aliwin mga banal,
Biyaya Mo’y matanghal;
Sa daing may ginhawa,
Hanggang sa ’ting pag’kita.
(Ulitin ang huling dalawang linya ng bawa’t saknong)