Sa loob ni Kristo

1
Sa loob ni Kristo,
Sangkap sa ’sa’t ’sa;
Bilang isang Katawan,
Nagkoko’rdina.
2
Kalo’b iba’t iba,
’Spiritu’y isa;
Pangsyon marami nga,
Poon ay isa.
3
Bawa’t ’sa’y kailangan
Pantay-pantay nga.
May puwang bawa’t ’sa
At may pangsyon pa.
4
Laki ng kaloob,
B’yaya’y panukat;
H’wag magpapalalo,
Gawin ang dapat.
5
Tungkulin ay tupdin,
Gawain sapat;
’Spiritu’y magningas,
At maging tapat.
6
Nag-ugpong, magtustos,
Magpatawaran;
Kristo ang Pangino’n,
Siyang dapat sundan.
7
Ekklesia’y Katawan,
Kristo ang Ulo;
’Spiritu ang agos,
Nagkai-sa tayo.