Hesus, ang pangalan

1
Hesus, ang pangalan,
Aming mahal;
Kataas-taasan,
Ngalang Hesus!
Lahat Ka sa amin,
Buhay at mana rin,
Hindi kakapusin,
Panginoon!
2
Nagkatawang-tao
O Hesus ko,
Sa krus ipinako,
Doo’y nagdugo!
Dakilang pagsinta,
Pagtubos ganap na,
Walang kapantay Ka,
Panginoon!
3
Ikaw ang nagbigay
Ng buhay ko,
At aking tagumpay
Buhat sa Iyo!
Takot pa ba ako
Sa dusa, demonyo?
Ika’y Taga-alo,
Panginoon!
4
Babalik Kang muli,
Hesus namin!
Mangagalak kami
Sa Iyong pagdating!
Magkikita-kita,
Makawangis Mo pa,
Lagi Kang kasama,
Panginoon!