Sinasamba Ka, O Ama

1
Sinasamba Ka, O Ama!
Iyong ngala’y pinagpala!
Nang walang kapintasan.
Sa Iyo sumasamba kami,
Sa Abba, laksang puri.
Sa Iyo sumasamba kami,
Sa Abba, laksang puri.
2
O Anak pagsamba’y sa Iyo,
Korderong nasa trono;
Dinala Mo bayan ng Diyos
Palapit sa Iyong lubos.
Anak ng Diyos na namatay,
Nang bigyan kaming buhay;
Anak ng Diyos, aming mahal,
Sambahin Ka’t itanghal.
3
Ama, Anak, Espiritu,
Purihin Ka, Tres-uno!
Sa minana naming yaman
Ikaw ay papurihan.
Purihin Kang walang hanggan,
Sambahin Ka’t kalugdan.
Purihin Kang walang hanggan,
Sambahin Ka’t kalugdan.