Mga ilog ng buhay

1
Mga ilog ng buhay,
Sa trono bumubukal;
Ilog pagpapala’y dalhin,
Buhat kay Kristo sa ’kin.
  Mga ilog ng buhay,
Ipinamimigay;
Dumaan nawa sa ’kin,
Tanang uhaw lutasin.
2
Lapit, sinumang uhaw,
Sa tubig na malinaw;
Walang bayad mong tanggapin,
Nang buhay Iyong taglayin.
  Mga ilog ng buhay,
Ipinamimigay;
Dumaan nawa sa ’kin,
Tanang uhaw lutasin.
3
Hesus, linisin ako,
Nang maging daluyan Mo,
Basyuhin, punuin ako,
Sumunod turuan Mo.
  Mga ilog ng buhay,
Ipinamimigay;
Dumaan nawa sa ’kin,
Tanang uhaw lutasin.
4
Sa oras na ’yon lamang,
Madadaluyan ako;
Sa ganito ring paraan,
Batid Iyong kapuspusan.
  Mga ilog ng buhay,
Ipinamimigay;
Dumaan nawa sa ’kin,
Tanang uhaw lutasin.
5
Inihandog ko’ng tanan,
Nasa Kanyang paanan;
Iisa lang ang naisin,
Sa paglingkod gamitin.
  Mga ilog ng buhay,
Ipinamimigay;
Dumaan nawa sa ’kin,
Tanang uhaw lutasin.