Nagniningas, nagniningas

1
Nagniningas, nagniningas
Lagi sa ’ming espiritu,
Para sa Iyong layunin nagkakaisa;
Sa batayang lokalidad,
Inihayag kaisahan—
Kristo’y Ulo, tayo’y sangkap,
’Sang Katawan.
  Kristo’t ekklesia,
Bawa’t lokalidad,
Ang ating buhay at ang realidad.
Aleluya! Aleluya!
Buhay namin inialay,
Sa pagmamahalan,
Itayo Iyong Katawan.
2
Hinihinga, hinihinga,
Bagong buhay tinatanggap,
Sa kabaguhan ako’y tinatransporma;
Ilabas ang lumang buhay,
Hingahin ang bagong buhay,
Sa paghinga kay Hesus,
Hinihinga’y buhay.