Sa sala mapalaya

  Sa sala mapalaya,
Kristo nga! Kristo!
Sa lo’b natin buhay Siya,
Kristo nga!
Kristo nga! Kristo nga!
Kristo nga magpalaya,
Kristo nga!