God is Licht

  God is Licht en in Hem bevindt zich geen duisternis.
Hoe goed te toeven dichtbij Hem die ik dien.
In dit Licht worden wij volkomen heilig en vrij
van alle  kwaad.
  Zusters:    In het Licht.
Broeders:    Voluit meegaan.
Zusters:    Samen zijn.
Broeders:    Zingend opgaan.
Zusters:    En het bloed
Broeders:    van Gods Zoon
Iedereen:    wast ons volkomen schoon.
  Zusters:    Zeggen wij:
Broeders:    Hij is waardig,
Zusters:    en vergeeft.
Broeders:    Hij, rechtvaardig,
Zusters:    groot in trouw.
Broeders:    Reinigt mij,
Iedereen:    en maakt mij vrij.