De Drie-eenheid Zelf kwam tot ons in de Zoon

1
De Drie-eenheid Zelf kwam tot ons in de Zoon,
Als de Geest woont Hij heden in ons,
Zodat Hij Zich met de mens vermengen kan,
Is Hij heden het leven in ons.
  De Geest is wonderbaar heden in ons.
Hij is wonderbaar heden in ons.
God is in de Zoon, de Zoon is nu de Geest.
Hij is wonderbaar heden in ons.
2
’Abba Vader’ roept de Zoon in onze geest.
Hij is wonderbaar heden in ons.
Wij zijn zonen Gods en dat is onze stand.
Want de Geest getuigt heden in ons.
3
Jezus Christus is de Heer die in ons woont.
Hij is wonderbaar heden in ons.
Als het Woord genieten wij altijd van Hem.
Zo werkt Hij Zichzelf steeds meer in ons.
4
Jezus Zelf kwam als de Geest der werkelijkheid
En blijft altijd en eeuwig in ons.
Als wij roepen ’Heer’, hoe onze geest dan springt
Met de Geest van het leven in ons.
5
Ja Heer, breng ons nu in alle werkelijkheid,
In ’t genot van Uw rijkdom in ons.
Wij willen niet slechts kennis, maar realiteit
Van de heerlijke Christus in ons.