Kangitngit nagputos sa esp’ritu ko

1
Kangitngit nagputos sa esp’ritu ko!
Napalgan N’ya akong nagsubo;
Gitabok N’yang mga tubig’s kalag ko,
Giwalang kangitngit, kasubo.
  Alang nako niadto S’ya’s Calvario,
Alang nako niadto S’ya,
Alang nako namatay S’ya’s Calvario,
Aron maluwas ko.
2
Sa kahadlok nakasala nagkurog,
Kon di pa’s grasya, way pasaylo;
“Hunongang pagmahay” m’oy nadungog ko,
“Sala mo nabayran nang Jesus.”
3
Gugmang katingad-an Iyang gihatag!
Alang sa krus gib’yaang trono;
Nag-inusarang nagpas-an sa sala,
Ngalan N’ya daygon, ipaila.