Ang mga sacerdote

1
Ang mga sacerdote
Mao ang batong buhi;
Kini sila mabalay
Sa pag-ampo kanunay.
  Dapit labing balaan,
Kanunay nga abutan;
Mag-ampo sa Ginoo,
Pagtukod N’ya mahimo.
2
Sacerdoteng magsilbe,
Mahimong batong buhi;
Kinahanglan magtuman
Sa ilang katungdanan.
3
Kanhi ang sacerdote,
Mag-uban gyud sa tolda;
I’gsilbe’s sacerdote,
Mag-usa kining duha.
4
Balayng espirituwal,
Usa sa sacerdote;
Pagtukod’s balay karon
Buhat sa sacerdote.
5
Ang mga sacerdote
M’oy mopuno’s pagtukod;
Makompletong balay’s Dios
Kon mobuhat na sila.
6
Pagtukod sa Dios ug tawo
M’oy buhat’s sacerdote;
Ning diosnong ambitayay
Balaan magkausa.
7
Kon esp’ritu masakot
Sa pag-ampo, matukod,
Masacerdote kita,
Maghalad sa Ginoo.
8
Mahalon ko, Ginoo,
Ang pagkasacerdote;
Mag-alagad, mag-ampo,
Iglesia Mo matukod.