Usang mag-ampo’s esp’ritu

1
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Di segun’s hunahuna;
Sa dihog ra unta Niya,
Sama’s ’yang gitinguha.
  Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Di segun’s hunahuna,
Sa dihog ra unta Niya,
Sama’s ’yang gitinguha.
2
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Did-an ang kalag sa krus,
Tanang tuyo ug tinguha,
Espiritu pabut-on.
3
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Daw naa’s kalangitan,
Tumban tinguhang yutan-on,
Pamunoan awayon.
4
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Alang sa usag usa;
Pangitaon ’yang paggiya,
Uyon sa Espiritu.
5
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Sa pagtukaw padayon;
Alang’s Iyang gingharian,
Sa pag-ampo mag-uyon.
6
Usang mag-ampo’s esp’ritu,
Usang mangita sa Dios;
Sa Espiritu sa Lawas,
Mag-uyon sa pag-ampo.