Mabuhi gikan’s kamatayon, saad

1
Mabuhi gikan’s kamatayon, saad
Kini karon o sa umalabot?
Di na hulaton? Sudlanang gubaon
Ayohon sa Magkokolon karon.
2
Mabuhi kita gikan’s kamatayon,
Gipugas luya, moturok lig-on;
Kinabuhi madayag’s pag-ulay na,
Matag takna “di ako, kondi’ S’ya.”
3
Ang panaw nato pagkamingaw gayud,
Ang nakaila’s Krus ray mosunod;
Nabuhi’s pag-ambitay ni “Jesus ra,”
Kaayohan daw kapildehan man.
4
Mabuhi kita gikan’s kamatayon,
Misyono’g dala ang buhing tubig,
Kinabuhi gikan’s tin-aw nga suba,
Aron giuhaw di na uhawon.