Posible ang tanan niya

1
Posible ang tanan niya
Nga nitoo’s ngalang Jesus;
Di na pasipad-ang ngalan,
Dawaton kong kamatuoran;
Makahimo ko’g motoo,
Posibleng tanan kanako.
2
Labing imposible nako
Nga di na magharing sala;
Apan mahimo, mahimo,
Kasaligan Ka, Ginoo;
Kon way malisud Kanimo,
Posibleng tanan kanako.
3
Lalison sa yawa’ng Pulong,
Di mapakyas sa gihapon;
Pagbuot’s sala bungkagon;
Seguro gyud bisag lisud.
Kay ang butang imposible,
Posibleng tanan kanako.
4
Tanang butang mahimo’s Dios,
Kang Cristo, nga gahum nako;
Kanako, kon mabag-o ko,
Maumol gyud ko pag-usab,
Mahigawas na sa sala,
Posibleng tanan kanako.
5
Tanang butang mahimo’s Dios;
Kang Cristo, nga gahum nako;
Ibubong Kaugalingon Mo,
Di na ako kondi’s Cristo
Ang mabuhi, pamatud-an
Gugma Mo pagkagamhanan.