Kinabuhi! O kalinaw

1
Kinabuhi! O kalinaw!
Si Cristo nabuhi’s sulod.
Gilansang uban Kaniya;
Mahimayaong kal’wasan.
Karon di ako nabuhi,
Kondi’s Cristo sa sulod ko!
2
O kalipay! O pahulay!
Cristo nahulma’s sulod ko.
Kinabuhi’g kinaiya
Iyang giumol kanako.
Akong tanan gitapos N’ya,
S’ya nahimong akong tanan.
3
O himaya! Dakong garbo!
Mapadako nako’s Cristo.
Way butang makapaulaw,
Kay S’yang iaplikar’s tanan.
Maalaut o mabuwahan,
Cristo ipamatuod ko.
4
O ganti, balus maako,
Tumong S’ya nga giagpas ko.
Way gimahal, gitinguha,
S’ya rang malangkubon’s tanan.
Cristo himaya, paglaum,
Ang wala gyuy makatupong.
(Sublia ang katapusang duha ka linya sa matag estansa)