Alang’s Dios’ kamingawan

1
Alang’s Dios’ kamingawan!
Komong sampinit nagsiga!
Panalangini, Ginoo,
Alang’s himaya’s Ngalan Mo.
2
Dios, ako sampinit lang,
Nga Imo nga kapuy-an;
Pinaagi kanako
Makapamulong Ka’s tawo,
3
Pangandoy’g tuyo N’ya’s tawo,
Sampinit magkalayo,
Di’s kahayag dinhi’s yuta,
Kondi’s Iyang himaya:
4
Sa sampinit Dios mismo,
M’oy siga nga makita;
Himoa kong ingon Nimo,
Maghimaya’s Ngalan Mo.